ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಪತನವೂ ಅಲ್ಲ

ಸಂಪುಟ: 10 ಸಂಚಿಕೆ: 23 Sunday, May 29, 2016

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ – ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನೆಲೆಯಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ ಇನ್ನೆಂದೂ ಚೇತರಿಸಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು  ಮಾಧ್ಯಮ-ಪ್ರಣೀತ ವಾಸ್ತವವೇ ?

ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ರಲ್ಲಿ 1 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಸೀಟು ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು – ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು – ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳು, ಗೆದ್ದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ‘ಹಿಟ್ ರೇಟ್’ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ  ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳು 696 452 363
ಗೆದ್ದ ಸೀಟುಗಳು 64 124 115
‘ಹಿಟ್ ರೇಟ್’  9.1 % 27.4% 31.6%

ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ (ಕೇರಳ) ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶೇಕಡಾ ಮತಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇಕಡಾ ಮತಗಳಿಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ (ಕೇರಳ) ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು 2011 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು 2014 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮತಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

‘ಬಿಜೆಪಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ’ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ-ಪ್ರಣೀತ ಹುಸಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆಗಳು ‘ಫಿಟ್’ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳಿಕೆ ಶೇ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳಿಕೆ ಶೇ.
2014ಲೋ.ಸ. 2016 ವಿ.ಸ. 2014ಲೋ.ಸ. 2016 ವಿ.ಸ.
ಆಸ್ಸಾಮ್   29.5 31.0 36.6 29.5
ಕೇರಳ 31.1 23.7 10.3 10.7
ತಮಿಳುನಾಡು 4.3 6.6 5.5 2.8
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 9.6 12.3 16.8 10.2
ಪುದುಚೇರಿ 26.4 30.6
Advertisements