ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಹಾಲು ಮಾರುವವ

ಸಂಪುಟ: 10 ಸಂಚಿಕೆ: 23 Sunday, May 29, 2016

ಈತ ಹಾಲು ಮಾರುವವ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತಾ ಕಲಪೆಟ್ಟ (ವಾಯ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣಪಟ್ಟಣ) ಇಡೀ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೇ ಮಿಸಲು. ಈತ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಈತನ ಹವ್ಯಾಸ. ಬಿ.ಎ. ಪದವೀಧರನಾದ ಈತ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ವಾಯ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಕಳೆದ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳಿಂದ. ಈತ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಈತನ ಹೆಸರು ಸಸೀಂದ್ರನ್.ಈ

ತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಂಕುಮಾರ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಗುಂಪಿನ ಒಡೆಯ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈತನ ಒಡೆತನದ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ.

ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ? ಸಸೀಂದ್ರನ್ 13 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ.

Advertisements